Chinese Chess Championship

← Back to Discussion Board

pinoychesser

Final ranking/results of the tournament:

1. GM Wei Yi CHN 2727 – 8.5
2-3. GM Lu Shanglei CHN 2615 and GM Wen Yang CHN 2613 – 8
4. GM Zhou Jianchao CHN 2613 – 7.5
5-6. IM Wang Chen CHN 2505 and GM Gao Rui CHN 2543 – 5.5
7. GM Bai Jinshi CHN 2585 – 5
8. GM Zeng Chongsheng CHN 2536 – 4.5
9-10. Xu Yinglun CHN 2557 and IM Xu Yi CHN 2454 – 4
11. Xu Minghui CHN 2283 – 3
12. Fang Yan CHN 2447 – 2.5

How can this be a Chinese championship when there are no top Chinese players like Ding Liren, Yu Yangyi, Li Chao, Wang Yue, Bu Xiangzhi, and Ni Hua?

Leave a Reply

Add new topic

← Back to Discussion Board